Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Bexter B.V.

Bexter B.V. is gevestigd aan de Papsouwselaan 119T, 2624 AK, Delft en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ondernummer 27253802.

Om contact met ons op te nemen, zie onderstaande gegevens:

Telefoon: +31 15 750 10 50
E-mail: info@bexter.nl

Waarom een privacyverklaring?

Wij bij Bexter hechten veel waarde aan de privacy en veiligheid van uw data. Bexter houdt zich aan de Nederlandse en Europese regels op het gebied van privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt. Net als bij onze producten, willen wij ook met het gebruik van uw data transparant zijn. Wij informeren u dan ook graag over welke persoonsgegevens Bexter verzamelt/verwerkt, waarom zij dit doet en wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Bexter B.V. is een organisatie die binnen de ‘business to business’ (B2B) markt opereert. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u de informatie te verstrekken die u via onze website (www.bexter.nl) opvraagt. Ook verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren. Zonder uw gegevens, kunnen wij geen informatie, producten of diensten leveren.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe?

De persoonsgegevens die Bexter verzamelt, zijn:

Voor- en achternaam van de gebruiker;
E-mailadres van de gebruiker;
Telefoonnummers van contactpersonen.

Deze gegevens worden voornamelijk digitaal verzameld via een registratiewebpagina (op de website www.bexter.nl) en in de applicaties zelf. Ook kan Bexter schriftelijk of mondeling persoonsgegevens bij u opvragen.

Wij zullen nooit meer gegevens aan u vragen, dan die wij nodig hebben om met u te corresponderen, om u producten en diensten te kunnen leveren en/of voor het maken van functionele producten.

U heeft altijd de keuze om te bepalen welke gegevens u wel of niet verstrekt. Wanneer u gegevens verstrekt, moet dit een bewuste keuze zijn.

Omgang met persoonsgegevens

Wij gaan zeer zorgvuldig met uw persoons- en bedrijfsgegevens om. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, komt daar simpelweg niet bij. Wanneer u een betaalde dienst van ons gebruikt, gebruiken wij uw gegevens eveneens voor facturatie. Het is ook mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om gericht te mailen. Als u geen e-mails meer wenst te ontvangen, dan kunt u gebruik maken van de “afmelden link” die u onderaan iedere e-mail van Bexter vindt.

Daarnaast nemen wij de nodige maatregelen op administratief, technisch en organisatorisch niveau om er alles aan te doen om uw gegevens veilig te stellen, hier vertrouwelijk mee om te gaan en om misbruik, verlies, onwettige toegang of onrechtmatig gebruik te vermijden. Door deze maatregelen garanderen wij, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten, een passend beschermingsniveau.

Uw data wordt opgeslagen in een server van Microsoft Azure. Deze data wordt in Nederland opgeslagen.

Wij delen geen gegevens met derden en/of partijen buiten de EU. Verder doen wij niet aan profiling of geautomatiseerde besluitvorming.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht. Daar waar mogelijk worden persoonsgegevens na vier (4) weken na beëindiging van de overeenkomst met u, verwijderd.

Uw rechten over uw gegevens

Privacy en veiligheid van uw gegevens is een speerpunt voor ons. Wanneer u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens, uw gegevens wilt inzien, uw gegevens niet kloppen en u deze gewijzigd wilt hebben, uw toestemming tot verwerking wilt intrekken, een klacht heeft of wilt dat wij uw gegevens verwijderen of aan een derde partij overhandigen, dan kunt u daartoe contact met ons opnemen via: info@bexter.nl.

Daarnaast kunt u ook via de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen over onrechtmatig gegevensgebruik (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Google Analytics & Cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in onder andere de bezoekersstromen en de bezochte pagina’s van onze website. Aan de hand daarvan kunnen wij onze website optimaliseren.

De informatie die wordt verzameld via Google Analytics is zo veel mogelijk geanonimiseerd, zo zijn de laatste onderdelen van uw IP-adres niet zichtbaar. Doordat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens, is met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google verzamelt de gegevens niet voor eigen gebruik, hier is geen toestemming voor verleend vanuit Bexter. Google Analytics gebruikt cookies om deze statistieken binnen te krijgen. Wilt u geen cookies accepteren van Google Analytics, dan kunt u uw browser instellen dat deze geen cookies meer accepteert. Dit kunt u doen bij de instellingen van uw browser. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics.

Wijzigen van de privacyverklaring

Bexter B.V. houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Bexter B.V. adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.